W zakresie postępowań cywilnych:

- przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy, pozwy, apelacje, odwołania i inne pisma procesowe;
- zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań, zadośćuczynień;
- pomagamy w sprawach wieczystoksięgowych;
- prowadzimy postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych;
- zajmujemy się roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, konsumenckimi i związanymi ze zwrotem lub zapłatą pieniędzy;
- sporządzamy opinie prawne i analizy;
- udzielamy wsparcia prawnego w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami;
- oferujemy doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach spadkowych;
- oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony prawa własności i posiadania;
- prowadzimy postępowania egzekucyjne na etapie przesądowym, sądowym oraz w ramach postępowania komorniczego.Znajdź nas w Google+